ฝากเงินแล้วเอาดอกเบี้ยนำไปจ่าย

ลงทุนอย่างปลอดการสูญเสีย เข้ามาใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ต้นทุนจะยังอยู่เหมือนเดิม

เลื่อนหน้าจอลงไป

FIN2FLEX สร้างขึ้นเพื่อหล่อหลอมระบบการเงินให้สอดคล้องกับปรารถนาคน

ทีมเราอยู่ที่นี้ โดยมีความประสงค์ที่จะเคลื่อนย้ายขีดจำกัดปัจจุบัน พาคุณไปนอกแดนที่คุ้นเคย พิสูจน์ให้เห็นว่า การลงทุนสามารถสร้างผลประโยชน์แก่คุณได้แล้วจะทำให้ความฝันของคุณกลายเป็นเรื่องจริง

1

FIN2FLEX เป็นระบบที่จะเปิดทางมองเห็นไปหน้าข้ามขอบเขตและแสวงหาโอกาศสำหรับการลงทุนที่จะไม่พลาด โดยอาศัยผลการทำงานของทีมผู้เชี่ยวชาญหลายคน ไม่ใช่แค่โชคดีกับการทำนาย

2

เราหาประโยชน์จากความยืดหยุ่นในระบบการเงิน โดยใช้เส้นกราฟที่ปรับตัวได้ เพื่อเก็งกำไรในท้องตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรับผลตอบแทนสมหวังได้ แล้วเรายินดีแบ่งปันประสบการณ์ของเราในการบริหารกองทุนเอกชนอย่างมีความสำเร็จออกมาให้

เชิญเข้าร่วมระบบเงินตราเข้ารหัสลับสมบูรณ์แบบที่เจริญเติบต่อเร็วที่สุด

เชิญรับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ fin2flex

เรียนรู้ว่า ระบบสมบูรณ์แบบทำงานอย่างไร แล้วสามารถกระทำการกับมันได้โดยวิธีใด

สร้างอนาคตของตัวเอง

สร้างอนาคตของตัวเองกับระบบสมบูรณ์แบบ FIN2FLEX

เชิญเข้าร่วมชุมชน

เชิญเข้ามาเป็นส่วนรวมในชุมชน #FLEX แล้วอยู่บนเฟลคซ์เลย

เราประกอบกิจการนี้ โดยมีความประสงค์อะไรบ้าง

ทุกคนเลือกเอง จะอยู่ที่ไหนในปัจจุบัน แล้วอย่ากจะไปถึงไหนในอนาคต เราแค่แสดงให้เห็น เปลี่ยนชีวิดให้ดีขึ้นได้อย่างไร

เรานำเสนอช่องทางหลายเส้น สำหรับความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกยิ่งใหญ่ต่อชีวิตคุณในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เลือกทางที่จะไป คือคุณเอง

ความประสงค์เราคือ ช่วยคุณข้ามขีดความกลัว แล้วเดินหน้าก้าวแรกไปด้วยกันสู่ความรุ่งเรืองและอนาคตเปี่ยมด้วยความสุขของคุณ

ภาระหน้าที่ของเรา

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิต่อการมีอิสรภาพ แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นผู้ที่สามารถเดินก้าวแรกไปมุ่งหน้าได้ ภาระหน้าที่ของเราที่ได้รับด้วยความสมัครใจคือ เปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น แล้วนำไปสู่ความเป็นคนอิสระที่พึ่งตนเองได้ ให้แก่ผู้ที่แสวงหาความเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่า การมีอิสรภาพอย่างเต็มที่พร้อมด้วยโอกาสที่ดีไร้ขีดจำกัด จะทำให้รู้ศึกมั่นใจกับวันพรุ่ง และช่วยกระตุ้นความสามารถต่างๆ ที่แฝงเร้นอยู่ในตัวคน โพลบนบานขึ้นมา

เรานำเครื่องใช้ระดับความฝันมาให้ทุกคนที่เลือกเราเพื่อเดินทางตามเส้นนี้ด้วยกัน เราลงแรง ประสบการณ์ และ เวลาใส่กับนักลงทุนทุกราย

คุณไม่จำเป็นต้องโอนย้ายทรัพย์สินแต่อย่างใด ไม่ต้องรบกวนแสวงหาช่องการลงทุนที่จะนำผลประโยชน์ใหญ่กว่า พวกเราจะสร้างวิธีสำเร็จรูปมาให้ โดยใช้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ล่าสุด

จึงคุณจะต้องรบกวนรับผลกำไรแต่ละวันอย่างเดียว เงินและทรัพย์สินของคุณทั้งบวงอยู่ใกล้มือคุณตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

หาเงินเพิ่ม จ่ายเงิน รับผลประโยชน์อย่างที่ไม่เคยได้มาก่อน

ได้กำไร ... ขื้นไป 150% APR โดยใช้เงินตราแบบสั่งการได้

เริ่มสร้างรายได้

ROAD MAP FIN2FLEX

FIN2FLEX เปิดใช้งานระบบ FIN2FLEX อย่างเต็มที่

พฤศจิกายน 2021

เปิดให้ใช้สัญญาการลงทุนเพิ่มเติม

พฤศจิกายน 2021

เปิดใช้งานบริการแลกเงินตรา P2P FLEXCHANGE

ธันวาคม 2021

เปิดให้ใช้สัญญาการลงทุนเพิ่มเติม

ธันวาคม 2021

เปิดใช้งาน FLEX MARKET

ธันวาคม 2021

เปิดใช้งาน FLEX CASHBACK

มีนาคม 2022

เปิดให้ใช้เหรียญเสถียร FLEX กับหน่วยแลกเงิน P2P

มิถุนายน 2022

เปิดใช้งาน DEX FinSwap

กรกฎาคม 2022

เปิดการขายเหรียญสัญลักษณ์ FinSwap ล่วงหน้า

กรกฎาคม 2022

เปิดให้ใช้เหรียญสัญลักษณ์ FinSwap

สิงหาคม 2022

เปิดใช้งานกองเงินเก็งกำไรอัตโนมัติบน FinSwap

สิงหาคม 2022

เปิดใช้งาน DAO ควบคุมระบบสมบูรณ์แบบ Fin2Flex

กันยายน 2022

เปิดให้ใช้เหรียญเสถียรแบบสั่งการได้

ตุลาคม 2022

เปิดใช้งาน FLEX PAY

พฤศจิกายน 2022

เปิดให้ใช้เหรียญเสถียรทั้งทั่วระบบสมบูรณ์แบบอย่างเต็มที่

ธันวาคม 2022

เปิดใช้งานจักรวาลเทียม FLEX META

มกราคม 2023

เป็ดให้ใช้เหรียญเสถียรกับจักรวาลเทียม

มกราคม 2023

เป็ดให้ใช้เหรียญเสถียร FUSD กับจักรวาลเทียม 5 จักรวาล

มีนาคม 2023